Achizitii publice

Subscrisa Primăria Comunei Popești, cu sediul în loc. Popești nr 288, jud Bihor,  dorește să achiziționeze lucrări de reabilitare iluminat public stradal în comuna Popești, la o valoare estimată de 450 000 lei fără TVA. 
Descrierea achiziției : elaborare proiect tehnic, demontare 506 corpuri vechi, montare 506  corpuri noi cu Led, asigurare garanție.
Demararea acestei achiziții de lucrări se va face prin cumpărare directă care va fi inițiată on-line prin SICAP – secțiunea Proceduri de atribuire – Cumpărări directe – Catalog produse  – Lista catalog de produse conform Legii 98/2016 și HG 395/2016, astfel că operatorul economic trebuie să dețină un certificat valid SICAP în data de 03.07.2019.

Lucrări de asfaltare a străzilor în localitățile Budoi, Varviz, Voivozi, Vărzari, com Popești

Betonare poduri și drum în Colonie Budoi

Lucrări de betonare parcări, alei în Popești

Lucrări de pietruire alei în Popești

Lucrări de reparații la exterior și aplicare de tencuială decorativă, la liceul ,,Joszef Kozacek” Budoi
Betonare rigole in sat Bistra, com Popești

Decolmatare șanțuri și construire podețe în sat Voivozi, com Popești

Lucrări de întreținere a străzilor în loc Bistra, Popești