Turism

Turismul reprezintă o activitate recreativă influenţată de o serie de factori economici, naturali, psihosociologici, demografici, politici şi ecologici. Relieful  zonei prezintă atractivitate turistică prin diversitatea formelor pe care le oferă. Este nevoie însa de reţele de transport moderne, capacităţi de cazare sporite şi o importantă reţea economică.

Valea Bistrei dispune de un valoros potenţial turistic prin peisajul atrăgător, ape minerale feruginoase, aer curat puternic ionizat, căi de acces facile, floră spontană estetică şi faună cu valoare cinegetică. Principalele obiective care atrag turişti în zona comunei Popeşti sunt: Mănăstirea de Măicuţe de la Voivozi, care se află situată la aprox 1,5km la marginea satului, în amonte pe râul Bistra, într-o frumoasă depresiune de câteva zeci de hectare înconjurată de dealuri denumită de către localnici „Csillagoş” (Poiana înstelată). Satul de vacanţă Pădurea Neagră se află la o distanţă de 7km de comună pe cursul superior al râului Bistra, existând un număr de 25 case de vacanţă în regim privat, 3 vile care se pot închiria, având 74  de locuri de cazare.

Fiecare casă de vacanţă are apă potabilă şi sistem de canalizare propiu. În interiorul coloniei se află un lac, proprietate privată. O parte din potecile de acces sunt pietruite şi asfaltate. În apropierea satului de vacanţă se găseşte un izvor de apă minerală, aici în anul 1960 fiind construită o bază turistică cu scop terapeutic pentru tratarea afecţiunilor pulmonare la copii.

Până în anul 1990 aici exista o tabără de copii, azi acea locaţie este dată în folosinţă unui centru de copii cu afecţiuni medicale şi care sunt abandonaţi de părinţi în centrul de tip familial Elim din Marghita. De aici se pot face drumeţii la Poiana Florilor, unde se află o mănăstire la o distanţă de 8km de drumul principal, drumul de acces fiind un drum forestier pietruit.

În localitatea Pădurea Neagră există un teren de fotbal, bazin de înot în aer liber, o pensiune cu restaurant şi unde se pot închiria camere. Apa râului este tentantă pentru pescarii având un potenţial mare de peşte, iar codrii de fag şi stejar adăpostesc un număr mare de animale sălbatice.

Un mare potenţial turistic îl are şi localitatea Vărzari pe Valea Mare şi Valea Kassa, unde se poate practica agroturismul cu posibilitate de cazare la locuitori, aceştia având condiţiile necesare (apă potabilă, canalizare proprie, baie), oferirea de mâncăruri cu specific slovac (în localitate majoritatea locuitorilor fiind de etnie slovacă), construirea de  pensiuni turistice cu posibilitate de închiriere. O altă zonă cu potenţial turistic în zona Cuzap, la marginea localităţii, făcând legătura între localitate şi satul de vacanţă de la Pădurea Neagră pe drumul forestier dintre acestea.

Serviciile sunt slab dezvoltate şi sunt reprezentate de transportul în comun, serviciile medicale (4 cabinete medicaele individuale şi două puncte sanitare), servicii veterinare.