Așezare, relief și vegetație

Comuna Popeşti este situată în bazinul hidrografic al văii Bistra, în partea de nord-est a judeţului Bihor, între ramura nordică a munţilor Plopişului şi dealurile piemontane ale Dernei. Se întinde pe o suprafaţă de 10.876 ha şi se grupează pe teritoriul său 7 localităţi: Popeşti – reşedinţa de comună, Bistra, Budoi, Cuzap, Varviz, Vărzari şi Voivozi, situându-se la o distanţă de 65-70 km de oraşul de reşedinţă al judeţului Bihor, iar cele mai apropiate oraşe sunt Marghita la 15 km şi Aleşd la 29 km.

Comuna Popeşti dispune de o reţea de drumuri bine dezvoltată care asigură legături rutiere spe localităţile vecine şi spre oraşele din jur ale judeţului. Având în vedere că pe teritoriul comunei a funcţionat Exploatarea Minieră Voivozi, în localităţile vecine s-a realizat o reţea de drumuri asfaltate. Situaţia bună a drumurilor este justificată de traficul intens rutier, traseele făcând legătura între punctele de exploatare miniere din comună. Faţă de această situaţie drumurile necesită lucrări de întreţinere, mai ample deoarece se observă degradarea treptată a îmbrăcămintei asfaltice.

Agricultura        

Până în 1989 agricultura zonei era reprezentată de sectorul C.A.P. şi I.A.S. După 1990 odată cu apariţia Legii Fondului Funciar terenurile, care până la acea dată aparţineau celor două instituţii au fost redate proprietarilor de drept, aceştia încercând să le exploateze în mod individual, aşa zisa „agricultura de subexistenţă”. Creşterea animalelor ocupă o pondere însemnată în agricultura locală.

Astfel pe raza comunei exista o Asociatie a crescatorilor de  bovine. Numărul mic de utilaje agricole şi număr mic de animale din comună, lipsa de asociaţii agricole de pe raza comunei duce la concluzia că cea mai mare parte a pământului nu se lucrează mecanizat ci în forma străveche.