Mijloace de transport

Comuna este traversată de calea ferată ce pleacă din Voivozi şi prin Abram, face legătura cu Oradea. Pe aceasta cale ferată se realiza transportul lignitului în perioada de exploatare Exploatarea Minieră Voivozi. În prezent calea ferată este dezafectată/neutilizată, dorindu-se însă repunerea ei în funcţiune în vederea transportării lignitului de la cariera de suprafaţă Vărzari, transportul acestuia pe arterele rutiere deteriorând semnificativ starea acestora datorită maşinilor de mare tonaj care asigură acest transport.

Comuna Popeşti este traversată de drumul judeţean DJ 191 cu intrare prin localitatea Bistra, traversând localităţile Popeşti şi Voivozi şi continuând spre comuna Derna prin localitatea Budoi pe o lungime de aprox. 9 km. Drumul judeţean se ramifică în localitatea Voivozi spre direcţia oraşului Aleşd, făcând legătura între comuna Popeşti şi Satul de Vacanţă Pădurea Neagră, având o lungime de 5,5 km. Drumul este asfaltat, însă în prezent, starea acestuia este una foarte proastă. Calitatea asfaltului de pe acest drum se află într-o continuă deteriorare datorită traficului şi numărului mare de autobasculante cu o  capacitate de transport ridicată (de peste 40 tone) care traversează zilnic comuna, nerespectând restricţiile de tonaj şi viteză.  Drumul judetean DJ 191 B care leaga satul centru de comuna (Popeşti) şi satele aparţinătoare Varviz şi Vărzari şi face legătura cu o altă comună vecină şi anume comuna Suplacu de Barcău, având o lungime de 6 km.

Drumul este asfaltat, starea acestuia fiind una bună, cu părţi din localitatea Varviz unde starea acestuia este mai deteriorată. Cuzap, o altă localitate a comunei este legată de satul centru de comună  prin Drum Comunal DC 146 cu o lungime de 5 km (acesta se află într-un proces de reabilitare-asfaltare). Localitatea Bistra este conectată la DJ 191 (şi prin intermediul acestuia cu restul satelor comunei) prin intermediul unui drum comunal cu  lungime de aprox 3 km, drum asfaltat, starea lui fiind una bună în prezent.

Străzile din satul centru de comuna (Popeşti) sunt asfaltate în proporţie de 70%, starea asfaltului fiind însă una proastă şi necesitând lucrări de modernizare şi reasfaltare. Străzi asfaltate mai sunt în Bistra şi Voivozi, ponderea acestora fiind de aprox. 50%, starea asfaltului la Voivozi fiind mai puţin bună, iar la Bistra bună. Uliţele din întreaga comună sunt pietruite şi necesită lucrări de reabilitare.

Drumurile de hotar, care fac legătură între localităţi şi terenurile agricole situate în exteriorul comunei sunt în proporţie de 50% pietruite, iar restul sunt de pământ.

Există o bogată reţea de drumuri forestiere, dar starea acestora este una proastă, necesitând lucrări de refacere.

Transportul în comun este asigurat de către 4 firme de transport private prin intermediul microbuzelor şi autobuzelor. Există de asemenea în comună şi 9 persoane fizice autorizate (grupate în cadrul unei asociaţii) ce prestează servicii de taximetrie pentru clienţii din zonă.

Reţeaua de apă potabilă este introdusă în toată comuna, cu excepţia satului Vărzari. Starea reţelei este bună, fiind schimbată în 2006.

Reţeaua de canalizare este introdusă în localitatea Popeşti 20% (zona blocurilor), Voivozi 10% (zona blocurilor), reţeaua fiind însă învechită şi necesitând înlocuirea. În acest sens, la Popeşti au început lucrările de înlocuire. Este însă absolut necesară extinderea reţelei de canalizare în toată comuna, gradul de poluare  al solului cu nitriţi şi nitraţi fiind unul ridicat datorită foselor septice.

Reţeaua de gaz metan nu este introdusă în comună, dar se doreşte introducerea acesteia.