Date demografice

Populaţia

Populaţia din comuna Popeşti a fost în general în creştere, cu excepţia a două intervale 1910-1930 şi 1990-2002 când populaţia a fost în scădere. În urma recesământului din 1992 a rezultat un număr de 9355 de locuitori.

Datorită recesiunii economice, care a dus la închiderea sau reducerea activităţii mai multor fabrici din zonă, numărul populaţiei a scăzut. Astfel la recesământul din anul 2002  numărul populaţiei era de 8457 de locuitori: Popeşti 2566 locuitori, Bistra 1067, Budoi 875, Cuzap 1259, Varviz 591, Vărzari 338 şi Voivozi 1851. Conform recesământului femeile depăşesc bărbaţii, ca număr.

În anul 1967 raportul dintre populaţia tânără şi cea în vârstă era următorul: 41,5 % populaţie tânără, 51,8% populaţie adultă şi 6,7% populaţie bătrână. În 2002 31,6% era populaţie tânără, 51,2% populaţie adultă şi 17,2% populaţie îmbătrânită.

În 1992 cea mai mare parte din cadru populaţiei active era ocupată în industrie (minieră şi sticlă) şi construcţii. Serviciile deţineau o proporţie de 24%. Populaţia feminină predomină în învăţământ, sănătate şi comerţ. În urma recesământului din 2002 a rezultat că din 8547 de locuitori doar 1929 sunt angajaţi adică 24% din populaţie.

La recensământul din 2002, după criteriu etnic populaţia comunei Popeşti se grupează astfel: 6284 români, 492 maghiari, 1307 slovaci, 422 rromi şi 42 de altă etnie. Din punct de vedere religios : 5994 ortodocşi, 1496 romano-catolici, 52 greco-catolici, 272 reformaţi, 3 creştini de rit vechi, 131 baptişti, 475 penticostali, 50 de creştini după evanghelie, 5 musulmani, 36 Martori lui Iehova şi 52 alte religii.

Prin scăderea treptată a populaţiei tinere şi creştera a celei adulte şi bătrâne, zona suferă un proces lent de îmbătrânire ceea ce va determina diminuarea sporită a forţei de muncă în comuna Popeşti. De asemenea se observă o îmbătrânire a populaţiei din agricultură, unde la ora actuală mai mult femeile şi pensionarii.Mişcarea naturală a populaţiei este dată de indicatorii demografici de bază ai acesteia şi anume natalitatea, mortalitatea şi sporul natural. Natalitatea în comuna Popeşti, în anul 2002, avea o valoare de 11,4 la mia de locuitori. Mortalitatea a ajuns la cifra de 12,6 la mia de locuitori, astfel că sporul natural devenind negativ atingând valoarea de -1,2 la mia de locuitori în 2002.

În ceea ce priveşte sănătatea, în comună funcţionează un centru medico-social, 4 cabinete pentru medicii de familie, 4 farmacii, 2 cabinete stomatologice şi serviciul de asistenţă medicală comunitară, starea de sănătate a populaţiei din comună fiind una relativ proastă, un procent de aprox. 30% suferind de boli cronice (diabet zaharat, hipertensiune arterială, boli neurologice etc).